İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Programı

 

1. Program Tanıtımı

Günümüzde dünyada oluşan hızlı gelişim ve değişimlerin sonucunda üretimde, emek, sermaye, doğa unsurlarına yönetici unsuru da eklenmiştir.  Türkiye de bu küresel ekonomik değişime ayak uydurmak için klasik işletme ve yönetim anlayışları ve modellerini revize etmektedir. Yöneticilerin işletmedeki fonksiyonları,  görev, yetki ve sorumlulukları artmıştır. Bu durum, yönetim kademelerini de etkilemiş ve işletmede üst kademe yöneticileri ile astlar arasında yer alan ara kademe yönetici ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak üzere kurulmuş olan işletme programında, mesleki temel derslerin yanı sıra işletme ve teknoloji altyapısının bağdaştırılması anlayışı benimsenmiştir.

 

2. Mezunların İş Olanakları

Özellikle büyük işletmelerde fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması,  finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.