İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Programı

 

1. Program Tanıtımı

Küreselleşme ve diğer siyasal kanıtların etkisiyle, gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse yerel yönetimlerin ulusal ve bölgesel kalkınmada rolleri yadsınamaz hale gelmiştir. Günümüzde dünyadaki pek çok ülke gibi, Türkiye'de de mahalli idarelerin ilerlemesi ve gelişebilmesi yönünde çalışmalar yapılırken, Yerel Yönetimler Programı yetiştireceği mezunlar ile bu sürece katkı sağlayacaktır.

Yerel Yönetimler Programı, demokratik,  şeffaf,  katılımcı yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim ve öğretimde bulunmak, ülke düzeyinde yerel ve yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak hedefini taşıyacaktır. Yerel Yönetimler Programı ile gerekli donanıma sahip mezunlar yetiştirerek, sektördeki yasal düzenlemelerle birlikte teorik ve uygulamalı alanlarda öncülük hedeflenmektedir.

 

2. Mezunların İş Olanakları

Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, yerel ve merkezi kamu kurumlarında (Büyükşehir,  İl ve İlçe Belediyeleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Avrupa Birliği Yerel Ofisleri ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde), bunların yanında çeşitli kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi bölümlerinde istihdam olanağı bulmaktadır.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.