İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Akademik Kadro

Demet ONUR

Dr. Öğr. Üyesi Demet ONUR

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/demetonur

demetonur@klu.edu.tr

0288 514 54 83 -5403

Emel POYRAZ

Öğr. Gör. Emel POYRAZ

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/emel.cinar

emel.cinar@klu.edu.tr

0288 512 54 83-5413

Uğur EYİDİKER

Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ugur.eyidiker

ugur.eyidiker@klu.edu.tr

0288 512 54 83-5422

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.